Mõned näited prügiga seonduvatest probleemidest: 

  • Kus asuvad ühised ja linna poolt tühjendatavad konteinerid?
  • Mida teha, et prügikonteinerite ümbrus oleks korras?
  • Kas kõik ikka teavad, et jäätmejaamad võtavad puulehti tasuta vastu?
  • Kellel on head nipid, et ära hoida prügikonteinerite juurde sinna mitte mõeldud asjade ladusatmine?
  • Kas Molok-sügavkogumismahuti on hea lahendus? Kellel on otstarbekas kasutada Molok-sügavkogumismahutit ainult olmejäätmete kogumiseks, aga kellel on säästlikum kasutada Molok-sügavkogumismahutit paberi- ja papijäätmete kogumiseks?